Genetika věda je …

Rozhodla jsem se připojit k výzvě a přispět do databáze genetických profilů českých strakatých psů.

A k čemu to je vlastně dobré ? Proč nechat stanovit genetický profil svému psu?

Stanovení genetického profilu znamená určit soubor znaků, které jsou pro daného jedince charakteristické a nezaměnitelné (např. jako otisk prstu). Podle genetického profilu lze jedince jednoznačně identifikovat. Je-li u psa známý genetický profil, lze jej pak využít v případech:

1) Ztráta, krádež

Genetický profil umožní prokázání identity jedince v případě nelezení ztraceného nebo ukradeného psa.

2) Celoživotní identifikace

V případě, že mikročip, který pes nese, přestane fungovat, lze prokázat identitu psa a provést nové čipování.

3) Ověření rodičovství

Genetický profil je potřeba pro testování příbuznosti jedinců, zejména ověření rodičovství.

4) Inseminace

Bývá vyžadováno stanovit genetický profil u chovných psů, jejichž sperma je uchováváno a používáno k inseminaci. Genetický profil pak identifikuje sperma a je možné ho použít pro ověření otcovství.

5) Ověření „clear po rodičích“

U plemen zatížených konkrétní recesivní genetickou vadou bývá zvykem testovat vybraný rodičovský pár na přítomnost této vady. Jsou-li rodiče zdraví, je téměř 100% jistota, že i potomstvo bude zdravé (pravděpodobnost, že vznikne mutace de novo, je v řádu zlomku procenta).
Někdy chtějí noví majitelé štěněte dokázat, že vybrané štěně je opravdu geneticky bez rizika konkrétní vady. To může být doloženo buď přímým testem na onu genetickou vadu, nebo doložením rodičovství – štěně je potomkem deklarovaných rodičů, kteří nemají onu genetickou vadu.
Doporučujeme, aby při koupi štěňat, u kterých je uvedeno „clear po rodičích“ nebo „normal po rodičích“, bylo ověřeno rodičovství. Je to prevence případných podvodů nebo nezodpovědných chovatelských postupů.

6) Výběr optimálního chovného páru

Při výběru optimálního chovného páru se posuzuje řada atributů – povaha, vzhled, zdraví… Genetický profil může být použit jako další nástroj, který chovatelům pomůže v konečném rozhodnutí. Chceme-li do chovu přinést novou krev, je vhodné srovnat genetické profily potenciálních rodičů. Je žádoucí, aby chovný pár byl maximálně heterozygotní (rozdílný) v porovnávaných znacích. Obecně, čím více navzájem rozdílných znaků jedinci nesou, tím méně jsou si geneticky podobní.
Srovnání genetických profilů chovných jedinců nám dává příležitost maximalizovat genetickou rozmanitost (diverzitu) v rámci plemene a zachovat při tom požadované fyzické a psychické vlastnosti.

(zdroj: Genomia)

A jaká je situace u ČSP?

Strakáči jsou stále mladým a dosud neustáleným plemenem, mají úzkou chovnou základnu a chovní jedinci jsou si relativně dost blízce příbuzní. O to větší význam pro jejich budoucnost má objektivní sledování vzájemné příbuznosti. V současnosti používáme k sestavování chovných párů výpočty koeficientů příbuzenské plemenitby (Fx). Je to však jen teoretické číslo, jakási pravděpodobnost, že dotyčný pár bude co nejméně příbuzný. Stanovení DNA profilu by nám mohlo pomoci k přesnějšímu výběru partnerů a ke snížení příbuznosti uvnitř plemene. Plemeni by velmi prospělo, kdybychom znali DNA profily co nejvíce zvířat. Ideálně všech, což ovšem není v praxi proveditelné. Pro začátek by bylo nejdůležitější znát DNA profil nejstarší žijící generace a pak jedinců, kteří se účastní nebo se chystají účastnit chovu. Chcete-li, aby nám dělali radost i další generace zdravých strakáčů, nechte tomu svému udělat analýzu DNA a pošlete nám výsledky!

(zdroj: podrobnější vysvětlení a více o DNA profilu viz. www.strakaci.cz)

A jak jsou na tom s genetickým profilem strakáči v naší chovatelské stanici?

Chudobka Anibob

Chudobka

Ctimilka Zlatíčko

Chudobka
 

Eliáš Zlatíčko

Eliáš
 
Stručné vysvětlení: Sledujeme 22 lokusů. Čím více lokusů má shodná čísla (bílá políčka), tím větší je pravděpodobnost, že dotyčné zvíře pochází z příbuzenské plemenitby. Čím více má testované zvíře lokusů s čísly rozdílnými (červená políčka), tím lépe. Amelogenin je látka, pomocí které se určuje pohlaví. Hodnota X/X (zelené políčko) značí fenu, pokud by hodnota byla X/Y, jednalo by se o psa.
Úďa – Chudobka Anibob má shodných 11 (bílá políčka) z 22 lokusů, tedy 50%. To odpovídá tomu, že pochází z „původní“ linie strakáčů tzn. více příbuzné. Miluška – Ctimilka Zlatíčko jich má už shodných jen 8 (bílá políčka) z 22 lokusů, tedy 36 % tzn. že se v plemenitbě použil méně příbuzný pes a tím pádem má Ctimilka i rozmanitější genetickou výbavu. Co se Amelogeninu týče, tak ten mají Chudobka i Ctimilka shodný X/X (zelené políčko) a to potvrzuje, že jsou obě feny, na rozdíl od Eliáše, který se svým X/Y (zelené políčko) je jasným psem – samcem.
– Elíš – Eliáš Zlatíčko je na tom obdobně, jako Úďa tzn. má schodných 11 (bílá políčka) z 22 lokusů, tedy 50% a tím se geneticky přibližuje k “ původní, více příbuzné, linii strakáčů.

Genetika je mocná čarodějka…..a i přes to, že se snažíme my, poctiví chovatelé mezi které se hrdě hlásím, dělat vše možné i nemožné, aby jsme odchovali zdravé a standardní jedince, genetika nás dokáže překvapit……někdy mile a někdy bohužel, překvapení není zcela dle našich představ.

Svá zvířata můžete nechat geneticky testovat např. v těchto akreditovaných, renovovaných laboratořích Genomia www.genomia.cz nebo Slovgen www.slovgen.sk.