Pohybový aparát psa

Přetěžování pohybového aparátu štěňat a mladých psů vnímám, jako velký problém, který si neuvědomují nejenom začátečníci v chovu psů, ale bohužel, chyby páchají i zkušenější chovatelé. Každý šťastlivec, který od nás dostane důvěru dát domov štěněti z naší chovatelské stanice si projde „školením“, ve kterém získá podstatné informace, kterak o své Zlatíčko pečovat od štěněte po dospělého psa.

Mimo jiné v něm kladu důraz na nepřetěžování mladého organismu. Nedodržování jistých zásad jakými jsou např. přetěžování, nedostatek odpočinku, nevhodná strava, špatná výživa atd. , může psa nenávratně zdravotně poškodit. Především mám na mysli dysplazie kloubů. Nezodpovědným chováním může chovatel zmařit chovnou kariéru svého svěřence. Ano, je pravdou, že jistou roli zde hraje genetika. Ovšem svůj nemalý podíl na zdárném vývoji psa mají i vnější vlivy. U plemen, které chováme v naší chovatelské stanici, jsou výsledky vyšetření některých kloubů rozhodující pro uchovnění zvířete. Dánsko – švédský farmářský pes má povinné vyšetření Dysplazie kyčelního kloubu ( DKK ). Do chovu jsou připuštěni jedinci s max. stupněm DKK C ( 2/2 ). U Českého strakatého psa jsou směrodatná vyšetření Dysplazie kyčelního kloubu s max. stupněm DKK D ( 3/3 ) a Luxace pately ( LP ) s nejvyšším možným stupněm LP 2/2. Dovoluji si zveřejnit krátká videa laboratoře Labvet, kde se MVDr. Jan Čučka k problematice DKK vyjadřuje. Dále považuji za vhodné zveřejnit schémata kostry psa, na kterých jsou vyznačeny její části a délka jejich růstu a vývinu v měsících. Upřímně věřím, že si po jejich prohlédnutí čtenář uvědomí např. nevhodnost několika hodinových procházek se psím dorostencem, že čtenář nenechá skákat své psí mimino x denně po schodech do x-tého patra domu, že nebude nutit štěně skákat překážky na cvičáku nebo že ho nebude poutat ke kolu, aby se jednotvárným pohybem „ vyběhal“ atd. atd.…Je důležité vykonávat všechny psí aktivity s rozumem, s přihlédnutím na věk psa a mít na paměti, že „ méně je někdy více“ .

MVDr. Jan Čučka shrnuje jasně daná fakta, ale i mýty, které dysplazie provázejí (videa jsou vložena na FB):

VIdeo 1

Video 2